Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat

1. Az adatgyűjtés ténye

A http://www.paracelsusmedicina.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes

adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és

technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének

lehetőségeiről.

2. Az adatkezelő

Név:                                                           Paracelsus Human Medicina Kft.

Székhely és levelezési cím:                         6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 61. fszt. 1.

Telefonszám:                                              (62) 315-144

E-mail cím:                                                 paracelsusmedicina@gmail.com

3. Érintettek köre:

A http://www.paracelsusmedicina.hu oldalon (továbbiakban Webáruház), önként, szabad akaratukból

regisztrált, az Általános Szerződési Feltételeket és jelen Adatvédelmi tájékoztatót elfogadó, valamint

regisztráció nélkül böngésző természetes, vagy jogi személyek.

4. A kezelt adatok köre

Bejelentkezés nélküli böngészés

A látogatónak a rendszer egy egyedi session ID-t generál, amely bizonyos idő után automatikusan

törlődik. Rögzítésre kerül ez az azonosító, a felhasználó látogatásának kezdő időpontja, illetve a

böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai

adatokat generál. Az adatkezelő ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. Statisztikai

adatok gyűjtése céljából a rendszer cookie-kat használ, amely a névtelen adatgyűjtést, közvélemény

kutatást szolgálja, valamint segítségükkel megőrződnek egyes adatok az oldal elhagyása után is

(például a kosár tartalma).

ANONIM FELHASZNÁLÓ-AZONOSÍTÓ (COOKIE) ELHELYEZÉS
Saját cookie-k elhelyezése
Az anonim Felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a Felhasználó számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználót azonosítani, csak a Felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas. Az internet hálózati világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve másfelől kínálhassák ügyfeleiknek a testre szabási lehetőségeket.
A cookie-k segítségével például tárolhatjuk a Felhasználók preferenciáit és beállításait; ezek segítenek a bejelentkezésben; személyre szóló hirdetéseket jeleníthetnek meg és elemzik a webhely működését. Mindezek érdekében az olyan Felhasználói tevékenységek, mint például relevancia, ajánló, keresések, megnyitások, legfontosabb és leggyakrabban használt funkciók adatainak gyűjtésére és követésére használunk szolgáltatásokat.
Flash cookie-kat arra használunk, hogy például megmondja nekünk, hogy a Felhasználó járt-e már valaha a weboldalunkon illetve segít azonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik a Felhasználót a leginkább érdekelhetik. A kereső és a Flash cookie-k növelik az online élményt azáltal, hogy megőrzik a Felhasználó által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. Sem a kereső sem a Flash cookie-k nem tudják a Felhasználót személy szerint beazonosítani, valamint ő vissza tudja utasítani a böngésző cookie-kat a böngésző beállításain keresztül – azonban ilyen cookie-k nélkül nem tudja majd kihasználni a website-unk minden szolgáltatását.
Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, ebben az esetben azonban lehetséges, hogy a Szolgáltatásokat (például az új Jogtár online platformját a www.uj.jogtar.hu oldalon) nem vagy nem olyan formában éri majd el a Felhasználó, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.
A Szolgáltatásokat nagyszámú Felhasználónk használja változatos szoftver- és hardver-környezetben, eltérő felhasználási céllal és területtel. A Szolgáltatások fejlesztése akkor igazodhat legjobban Felhasználóink igényeihez és lehetőségeihez, ha felhasználási szokásaikról és igényeikről átfogó képet kapunk. Felhasználóink nagy száma miatt azonban a személyes megkeresés és visszajelzés mellett hatékony kiegészítő módszer, ha a szokásaikat és a Szolgáltatások futtatási környezetére vonatkozó adatokat automatizált módszerrel is gyűjtjük és elemezzük.

Harmadik fél cookie-jainak elhelyezése
A Weboldal a Google, Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043) (a továbbiakban: Google) által nyújtott Google Analitika (a továbbiakban: Google Analytics) webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitics is „sütiket” (cookies), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a Honlap használatának elemzését. Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót és a Felhasználó a Szerződés elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a sütik által generált, a Weboldal használatára vonatkozó információkat (ideértve az Ön IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Weboldal használatával a Felhasználó hozzájárul adatainak továbbításához a fentiekben meghatározott módon és célokra. A Google ezeket az információkat a Weboldal Felhasználó által történő használatának értékelésére, elemzésére, a Weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint a Weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google felelős a fent meghatározott adattovábbítás és -feldolgozás jogszerűségéért és az azokkal kapcsolatos károkért, igényekért. Ameny-_nyiben kérdése, kérése merülne fel a fentiekkel kapcsolatosan, a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. Pontjában meghatározott e-mail címen érhet el minket.
Az Adatkezelő a Felhasználóknak küldött hírlevelében vagy egyéb szolgáltatásainál követő azonosítókat (tracking ID) is használhat a felhasználói szokások fejlesztése és nyomon követésének céljára:
- Google Adsense,
- Google Co-op (search),
- Adverticum,
- Gemius,
- Median Webaudit,
- OpenX,
- Facebook (likebox, share),
- Addthis.com (share),
- Apple Inc. (meta tag).

Regisztráció során megadott adatok

A felhasználó által, a regisztráció során megadott személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk ki,

ez alól különös tekintettel kivételt képeznek a 7. pontban megadott Adatfeldolgozók.

A regisztráció és a Webáruház használata során tárolt adatok pontos megnevezése:

- felhasználónév

- jelszó

- teljes név

- számlázási, illetve szállítási cím (ország, irányítószám, város, cím, név)

- e-mail cím

- telefonszám

- jogi személy esetén ezen felül megadandó:

- cégnév

- adószám

illetve opcionálisan megadható:

- bankszámlaszám

5. Az adatgyűjtés célja

Az adatgyűjtés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a megrendelt

termékek kiszállítása, statisztikai-demográfiai adatok gyűjtése a vásárlási szokások feltérképezéséhez.

A Szolgáltató a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a

megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása

érdekében tárolja.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok

megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének

megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe

szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel

összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet

regisztrálta.

6. Az adatkezelés időtartama

A http//www.paracelsusmedicina.hu nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes

keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról

a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

A regisztráció során megadott személyes adatok mindaddig megőrződnek, amíg a felhasználó nem

kéri azok törlését a rendszerből.

A fentebb leírtak nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott

megőrzési kötelezettségek teljesítését.

7. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő és annak alkalmazásában álló

természetes személyek férhetnek hozzá, valamint különös tekintettel az informatikai rendszer

üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az adatkezelő

adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az

ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók:

- a házhozszállítást bonyolító fuvarozó cég, akinek a szállítási adatok bizalmas kezelésre átadjuk:

Magyar Posta Zrt.

- a rendszer informatikai hátterét üzemeltető, az oldal működéséhez tartozó tárhely és adatbázis

szolgáltatást végző jogi személy:

Paracelsus Human Medicina Kft.

6722 Szeged, Tisza Lajos Krt. 61. fszt. 1. http://www.paracelsusmedicina.hu

- az Adatkezelő könyvelési tevékenységét folytató jogi személy:

Varga Mária, Regisztrált Mérlegképes Könyvelő 

Tel: +36702416656       Reg. szám: 119885

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem

vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli

esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes

adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

8. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai,

jogorvoslati lehetőségei

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes

adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Felhasználó

jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy

kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a

kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Paracelsus Human Medicina Kft.

6722 Szeged, Tisza Lajos Krt. 61. fszt. 1.

paracelsusmedicina@gmail.com

A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését

kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Webáruházban maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a

kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek

újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján

szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. Az esetleges,

bizonyított jogsértés esetén a felhasználó sérelemdíjat követelhet az Adatkezelőtől.

A Felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt

érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH)

(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával

kapcsolatban felmerült panasza esetén.

A NAIH elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait

adta meg vagy a Webáruház használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a

Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető

segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása

céljából.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztői panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
c) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
f)a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
g) a testület döntésére irányuló indítványt,
h) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Békéltető testületekről és a fogyasztóvédelemről további információt az ügyfél a járási hivatalokban is kérhet. Járási hivatalok elérhetőségeit a http://jarasinfo.gov.hu/ weboldalon találja meg.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:http://www.bekeltetes.huA területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletekAz egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám:06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Egyéb rendelkezések
  Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.
   Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
Letölthető Változat:

A termék a kosárba került
X
Vásárlás folytatása Kosár megtekintése